Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Приймальна комісія

  Телефони для довідок:  

  +380(44) 529 89 55,

  +380(44) 529 73 41,

  +380(44) 529 31 51

   

   

   

   

  ВСП "Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ" здійснює підготовку

  фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:


  На основі базової та повної загальної середньої освіти


  1. 181 Харчові технології


  Освітня програма «Виробництво харчової продукції» ДФН — 3,6 р. (після 9 кл.), 2,5 р. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10 м.

  Освітня програма «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ДФН — 3р.5м. (після 9 кл.), 2р.5м. (після 11 кл.), ЗФН  1р. 10м.


  2. 241 Готельно-ресторанна справа


  На базі базової середньої освіти Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ДФН — 2 р. 10 м. (після 9 кл.)

  На базі повної загальної середньої освіти Освітня програма «Ресторанне обслуговування»  1 р. 10 м.(після 11 кл.).

  Освітня програма «Готельне обслуговування» ДФН — 2 р. 5. м (після 11 кл.).

   

  3. 142 Енергетичне машинобудування


  Освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» ДФН — 3р. 10м. (після 9кл.); 2р. 10 м. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10м.

   

  Вартість навчання за контрактом на рік (в залежності від спеціальності)

  ДФН: 15000 - 20000 грн, ЗФН: 10000 - 12000 грн.


  На основі повної загальної середньої (профільної) освіти (11 класів)
   
  прийом на навчання здійснюється на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс, на контрактних умовах.
   
  Прийом документів від вступників на базі 11-ти класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, які мають право вступу за співбесідою, іспитами, квотою-1, інших випадків, визначених  Правилами прийому до коледжу.


  На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

   

  прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з математики (письмово) та української мови (диктант). 

   

  Прийом документів від вступників на базі 9-ти класів здійснюється в паперовій формі. 


   

  Вступники особисто подають  такі документи:

   

  - заяву про вступ;

  документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);
  - військово-облікові документи;
  - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  - сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Правилами прийому);
  - 4 фотокартки 3x4см;
  - документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1,  на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
  - довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);
  - медична довідка за формою 086-о (для вступників на денну форму навчання);
  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  - свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

   

  Конкурсний відбір: 


  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:
  - для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках;
  - для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов;

  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста, або на основі вищої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.

  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.


  Порядок роботи приймальної комісії

   

  Прийом документів від вступників:

  на основі базової середньої освіти (9 клас): 

      основна сесія (бюджет та контракт) з 30 червня по 13 липня  2022 р.;

       додаткова сесія (контракт) з 01 серпня по 13 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 14 липня по 26 липня 2022 р.; від осіб, які складають вступні іспити;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 14 липня по 3 серпня 2022 р.; від осіб, які вступають за результатами ЗНО;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - з 12 липня по 06 серпня 2022 р.,

  з понеділка по п’ятницю – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);

  по суботах – з 10.00 до 14.00 (без обідньої перерви);

  13, 30 липня та 03, 06, 13 серпня – з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);

  по неділях та святкових дняхвихідні дні.


  Строки проведення вступних іспитів:

   на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

     основна сесія (бюджет та контракт) з 14 липня по 23 липня 2022 р.;

      додаткова сесія (контракт) з 15 серпня по 19 серпня 2022 р.;

   на основі повної загальної середньої освіти (11 клас):

     основна сесія (контракт) з 21 липня по 02 серпня  2022 р.;

     додаткова сесія (контракт) з 15 серпня по 19 серпня 2022 р.;

   на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інш. - з 08 серпня по 12 серпня 2022 р.

     Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 26 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника не пізніше 12.00 14 серпня 2022 р.

  Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 02 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 23 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 05 серпня 2022 р.;

      додаткова сесія не пізніше 12.00 20 серпня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 14 серпня 2022 р.


   

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 28 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 18 серпня 2022 р.

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 з 03 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 23 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 17 серпня 2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 29 вересня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше   17 вересня 2022 р.

   

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 18.00 30 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 15 вересня 2022 р.

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 03 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 31 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 18 серпня 2022 р.;

      додаткова сесія не пізніше  30 вересня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 17 вересня 2022р.   Вступна кампанія 2022
   

   

   


   

   
  Template not found: snow1.tpl