Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Приймальна комісія

  Телефони для довідок:  

  +38(044) 529 89 55,

  +38(044) 529 73 41,

  +38(044) 529 31 51

  +38(067)94 292 18 відповідальний секретар Приймальної комісії

   

   

   

   

  ВСП "Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ" здійснює підготовку

  фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:


  На основі базової та повної загальної середньої освіти


  1. 181 Харчові технології


  Освітня програма «Виробництво харчової продукції» ДФН — 3,5 р. (після 9 кл.), 2,5 р. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10 м.

  Освітня програма «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ДФН — 3р.5м. (після 9 кл.), 2р.5м. (після 11 кл.), ЗФН  1р. 10м.


  2. 241 Готельно-ресторанна справа


  На базі базової середньої освіти Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ДФН — 2 р. 10 м. (після 9 кл.)

  На базі повної загальної середньої освіти Освітня програма «Ресторанне обслуговування»  1 р. 10 м.(після 11 кл.).

  Освітня програма «Готельне обслуговування» ДФН — 2 р. 5. м (після 11 кл.).

   

  3. 142 Енергетичне машинобудування


  Освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» ДФН — 3р. 10м. (після 9кл.); 2р. 10 м. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10м.

   

  Вартість навчання за контрактом на рік (в залежності від спеціальності)

  ДФН: 18000 - 22800 грн, ЗФН: 10000 - 12000 грн.


  На основі повної загальної середньої (профільної) освіти (11 класів)
   
  прийом на навчання здійснюється на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс, на контрактних умовах. За розглядом мотиваційного листа.
   
  Прийом документів від вступників  на базі  11-ти класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, визначених  Правилами прийому до коледжу.
  Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 23 червня 2022 року.
  Прийом документів на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється в паперовій формі.


  На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

   

  прийом на навчання здійснюється за результатами індивідуальної усної співбесіди з математики.


  Прийом документів від вступників  на базі  9 класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, визначених  Правилами прийому до коледжу.
  Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 23 червня 2022 року.
   
  Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за результатами індивідуальної усної співбесіди з фаху (Харчові технології), освітня програма "Виробництво харчової продукції"

   


   

  Вступники особисто подають  такі документи:

   

  - заяву про вступ;

  - мотиваційний лист;

  документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);
  - військово-облікові документи;
  - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  - 4 фотокартки 3x4см;
  - документи, які підтверджують спеціальні умови вступу;
  - довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);
  - медична довідка за формою 086-о (для вступників на денну форму навчання);
  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  - свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

   

  Конкурсний відбір: 


  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами:
  - для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі індивідуальної усної  співбесіди;
  - для вступу на основі повної загальної середньої освіти – розгляд мотиваційних листів;
  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі індивідуальної усної співбесіди;

  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста, або на основі вищої освіти – розгляд мотиваційних листів;

  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.


  Порядок роботи приймальної комісії

   

  Прийом документів від вступників:

  на основі базової середньої освіти (9 клас): 

      основна сесія (бюджет та контракт) з 30 червня по 13 липня  2022 р.;

       додаткова сесія (контракт) з 14 липня по 23 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 14 липня по 31 серпня 2022 р.; 

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - з 12 липня по 12 серпня 2022 р.,

  з понеділка по п’ятницю – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);

  по суботах – з 10.00 до 14.00 (без обідньої перерви);

  по неділях та святкових дняхвихідні дні.


  Строки проведення вступних іспитів у формі індивідуальної усної співбесіди:

   на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

     основна сесія (бюджет та контракт) з 14 липня по 21 липня 2022 р.;


   на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інш. - з 08 серпня по 12 серпня 2022 р.

     Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 26 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника не пізніше 12.00 14 серпня 2022 р.

  Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 02 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 25 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 05 вересня 2022 р.;

      додаткова сесія не пізніше 12.00 03 жовтня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 14 серпня 2022 р.


   

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 28 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 18 серпня 2022 р.

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 з 02 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 29 серпня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 13 вересня 2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 29 вересня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше   18 серпня 2022 р.

   

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 18.00 30 липня 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 15 вересня 2022 р.

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 03 серпня  2022 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 31 жовтня 2022 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 16 вересня 2022 р.;

      додаткова сесія не пізніше  30 листопада 2022 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 17 вересня 2022р.   Вступна кампанія 2022
   

   

   


   

   

  Н

  До уваги вступників! З 14 листопада 2022 року розпочнеться навчання на підготовчих курсах (математика, українська мова) у режимі онлайн на платформі ZOOM. Довідки за телефоном (050)3571482.

  Мапа

  Template not found: snow1.tpl