Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Приймальна комісія

  Телефони для довідок:  

  +38(044) 529 89 55,

  +38(044) 529 73 41,

  +38(044) 529 31 51

  +38(067)94 292 18 відповідальний секретар Приймальної комісії

   

   

   

   

  ВСП "Київський фаховий коледж ресторанного господарства НУХТ" здійснює підготовку

  фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:


  На основі базової та повної загальної середньої освіти


  1. 181 Харчові технології


  Освітня програма «Виробництво харчової продукції» ДФН — 3,5 р. (після 9 кл.), 2,5 р. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10 м.

  Освітня програма «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ДФН — 3р.5м. (після 9 кл.), 2р.5м. (після 11 кл.), ЗФН  1р. 10м.


  2. 241 Готельно-ресторанна справа


  На базі базової середньої освіти Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ДФН — 2 р. 10 м. (після 9 кл.)

  На базі повної загальної середньої освіти Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»  1 р. 10 м.(після 11 кл.)

   

  3. 142 Енергетичне машинобудування


  Освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» ДФН — 3р. 10м. (після 9кл.); 2р. 10 м. (після 11 кл.); ЗФН — 1р. 10м.

   

  Вартість навчання за контрактом на рік (в залежності від спеціальності)

  ДФН: 18000 - 22800 грн, ЗФН: 10000 - 12000 грн.


  На основі повної загальної середньої (профільної) освіти (11 класів)
   
  прийом на навчання здійснюється на перший курс зі скороченим терміном навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс, на контрактних умовах. За розглядом мотиваційного листа.
   
  Прийом документів від вступників  на базі  11-ти класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, визначених  Правилами прийому до коледжу.
  Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 03 липня 2023 року.
  Прийом документів на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється в електронній  формі, окрім вступників, визначених Правилами прийому до коледжу.


  На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

   

  прийом на навчання здійснюється за результатами індивідуальної усної співбесіди з математики.


   

  Прийом документів від вступників  на базі  9 класів здійснюється в електронній формі, окрім вступників, визначених  Правилами прийому до коледжу.
  Реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 03 липня 2023 року.
   
  Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за результатами індивідуальної усної співбесіди з фаху (Харчові технології), або НМТ 2023року або НМТ 2022 року або ЗНО 2020-2021років(Українська мова та література/українська мова, Математика)освітня програма "Виробництво харчової продукції"

   


   

  Вступники в електронному вигляді  подають  такі документи:

   

  - заяву про вступ;

  - мотиваційний лист;

  документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);
  - військово-облікові документи;
  - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  - 4 фотокартки 3x4см;
  - документи, які підтверджують спеціальні умови вступу;
  - довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р.- № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);
  - медична довідка за формою 086-о (для вступників на денну форму навчання);
  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  - свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

   

  Конкурсний відбір: 


  Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами:
  - для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі індивідуальної усної  співбесіди;
  - для вступу на основі повної загальної середньої освіти – розгляд мотиваційних листів;
  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі індивідуальної усної співбесіди, або НМТ 2022 року або ЗНО 2020-2021років(Українська мова та література/українська мова, Математика)

  - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста, або на основі вищої освіти – розгляд мотиваційних листів;

  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.


  Порядок роботи приймальної комісії

   

  Прийом документів від вступників:

  на основі базової середньої освіти (9 клас): 

      основна сесія (бюджет та контракт) з 30 червня по 13 липня  2023 р.;

       додаткова сесія (контракт) з 04 серпня по 23 серпня 2023 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - з 10 липня по 04 серпня 2023 р.; 

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - з 10 липня по 04 серпня 2023 р.,

  з понеділка по п’ятницю – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);

  по суботах – з 10.00 до 14.00 (без обідньої перерви);

  по неділях та святкових дняхвихідні дні.


  Строки проведення вступних іспитів у формі індивідуальної усної співбесіди:

   на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

     основна сесія (бюджет та контракт) з 14 липня по 22 липня 2023 р.;


   на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інш. - з 01 серпня по 09 серпня 2022 р.

     Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 26 липня 2023 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника не пізніше 12.00 11 серпня 2023 р.

  Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 02 серпня  2023 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 25 серпня 2023 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 11 серпня 2023 р.;

      додаткова сесія не пізніше 12.00 25 серпня 2023 р.;   

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 12.00 29 липня 2023 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 12.00 18 серпня 2022 р.

  Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 12.00 з 02 серпня  2023 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 29 серпня 2023 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 18 серпня 2023 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 12.00 29 серпня 2023 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше   22 серпня 2023 р.

   

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) - не пізніше 18.00 31 липня 2023 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 19серпня  2023 р.

  Терміни зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

  на основі базової загальної середньої освіти (9 клас):

      основна сесія - не пізніше 03 серпня  2023 р.;

      додаткова сесія - не пізніше 31серпня 2023 р.;

  на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) - не пізніше 12.00 31 серпня 2023р.;

      додаткова сесія не пізніше  31 серпня 2023 р.;

  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - не пізніше 31 серпня 2023р.   Вступна кампанія 2023
   

   

   


   

   
  Template not found: snow1.tpl