Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Про коледж

  КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  Національного університету харчових технологій

  01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 57, htpp://krg.org.ua, e-mail: krgnuht@ukr.net
  Директор коледжу - к.т.н. Леус Руслан Миколайович

   

  На сьогодні Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій - це державний вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, який являє собою багаторівневу систему профорієнтації, підготовки і перепідготовки кадрів для харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, економіки і сфери приватного підприємства нашої країни.


  За роки існування коледжу накопичений значний педагогічний досвід, створені багаті традиції, міцна матеріальна база, але головне - особлива атмосфера, у якій трудиться колектив однодумців, працівників, які знають свою справу і уболівають за неї душею.


  Якість навчальних послуг, які надає коледж, перевіряється державними установами, на основі чого видється Ліцензія на право надання освітніх послуг і Сертифікати про державну акредитацію закладу освіти. Це дозволяє видавати випускникам дипломи державного зразка, які дають право на ведення професійної діяльності.


  Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у коледжі:     

     • Харчові технології (Виробництво харчової продукції)
     • Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)
     • Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування)
     • Готельно-ресторанна справа (Готельне обслуговування)
     • Енергетичне машинобудування
     • Облік і оподаткування

   

  Термін навчання складає від 1 року 10 місяців до 3 років 10 місяців в залежності від обраної спеціальності і форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється за двома формами навчання: денна та заочна.


  По закінченню коледжу випускник має право отримати вищу освіту за відповідним напрямом підготовки у скорочені терміни у Національному університеті харчових технологій, відокремленим структурним підрозділом якого є коледж, як на денній так і на заочній формах навчання.   
  Template not found: snow1.tpl