Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси

 • Вступ до коледжу на навчання
 • Slide 3

  181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування)

 • Фаховий молодший бакалавр з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

 • Фаховий молодший бакалавр з цього фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок)

 • Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Ресторанне обслуговування

   

  241. Готельно-ресторанна справа 

  5.14010102 "Ресторанне обслуговування"

   

  Ресторанний ринок України наближається до європейської моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях відповідати тим високим стандартам, які надає Європа. Наш навчальний заклад пропонує вам навчання за актуальною на сьогоднішній день спеціальністю "Ресторанне обслуговування". Ця спеціальність є наймолодшою в коледжі і найбільш популярною серед абітурієнтів.

  Навчальний процес на відділенні організовується шляхом проведення:

  - лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;

  - групових та індивідуальних консультацій;

  - навчальної та технологічної практик.

  Студенти відділення проходять практику в провідних закладах ресторанного господарства м. Києва, таких як Президент-готель «Київський», ресторан «Русь», готельний комплекс «Київ», їдальня Кабінету Міністрів України, їдальня Верховної Ради України та інш.

  Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.

  Молодший спеціаліст повинен знати:

    -класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;

    -характеристику приміщень для обслуговування споживачів;

    -види меню, вимоги до складання;

    -форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;

    -види попередньої сервіровки столів та їх призначення;

    -основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;

    -види роздрібної торговельної мережі, її спеціалізацію, типізацію;

    -основні операції торговельно-технологічних процесів в магазині та організацію складських операцій;

    -джерела товаропостачання;

    -як логістика впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства;

    -фундаментальні принципи інтегрованого підходу до менеджменту замовлень;

    -основні технологічні стандарти торговельної логістики;

    -сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;

    -технологію роботи у мережі Internet;

    -основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;

    -ситуації, які пов’язані з обслуговуванням споживачів та наданням послуг;

    -іноземну мову і розвивати практичні навички професійного спілкування;

    -безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах;

    -основи знань у галузі маркетингу щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

  Молодший спеціаліст повинен вміти:

    -вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;

    -організовувати робочі місця працівників залу;

    -пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу;

    -вносити пропозиції щодо оформлення інтер’єру залу, реклами, музичних програм;

    -організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;

    -вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юктури ринку;

    -приймати та оформляти замовлення на обслуговування;

    -консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та ціни;

    -створювати комфортні умови обслуговування;

    -запобігати і ліквідовувати конфліктні ситуації, що виникають під час обслуговування;

    -розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення;

    -дотримуватися правил міжнародного етикету;

    -враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;

    -забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;

    -вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;

    -застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;

    -сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;

    -проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи в закладах ресторанного господарства;

    -здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;

    -проводити підготовку зони обслуговування до роботи;

    -виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;

    -здійснювати логістичні операції в торговельному залі;

    -брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;

    -виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;

    -дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;

    -застосовувати спеціальні форми обслуговування споживачів;

    -запроваджувати раціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;

    -відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;

    -дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;

    -володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій;

    -забезпечувати ефективне та культурне обслуговування споживачів;

    -здійснювати контроль за додержанням встановлених норм обслуговування;

    -контролювати дотримання правил культури обслуговування;

    -контролювати виконання працівниками вказівок керівництва підприємства щодо обслуговування споживачів;

    -контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;

    -контролювати дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки;

    -здійснювати контроль за надходженням товарів та сировини для забезпечення

    -задоволення попиту споживачів і товарообігу.

  Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:

    -адміністратор(господар) залу; бармен; метрдотель; офіціант; продавець непродовольчих товарів; продавець продовольчих товарів.
   

  Н

  До уваги вступників! З 14 листопада 2022 року розпочнеться навчання на підготовчих курсах (математика, українська мова) у режимі онлайн на платформі ZOOM. Довідки за телефоном (050)3571482.

  Мапа

  Template not found: snow1.tpl