Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
KRG NUHT
Slide 1

Приймальна комісія

 • Телефони для довідок: 529-89-55, 529-73-41
 • Урядова "гаряча лінія": 1545
 • Slide 2

  Підготовчі курси: вступ та підвищення кваліфікації

 • Щодо вступу в коледж на навчання
 • Для підвищення кваліфікації на базі молодшого спеціалста
 • Slide 3

  181 Харчові технології (5.05170101 «Виробництво харчової продукції»)

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 4

  181 Харчові технології (5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»)

 • Найдревніша професія „пекар” та найпривабливіша - „кондитер” створили цю спеціальність
 • Slide 5

  241 Готельно-ресторанна справа (5.14010102 «Ресторанне обслуговування»)

 • Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства
 • Slide 6

  071 Облік і оподаткування (5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

 • Молодший спеціаліст з даного фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства
 • Slide 7

  142 Енергетичне машинобудування (5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»)

 • Молодший спеціаліст може займати первинні посади: майстер; механік; технік з експлуатації та ремонту; технік-конструктор; керівник малого підприємства апарату управління; начальник дільниці
 • Example Frame

  Бухгалтерський облік

  071. Облік і оподаткування

   5.03050901 "Бухгалтерський облік"

  Спеціальність "Бухгалтерський облік" також є досить молодою. Заснована вона у 1992 році і готує фахівців для обліково-економічної роботи в організаціях, установах, підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, різних галузей діяльності усіх форм власності. Викладацький колектив працює в ногу з часом. На соїх заняттях викладачі впроваджують новітні технології навчання, використовують різноманітні засоби навчання. Навчальний процес проходить в аудиторіях та лабораторіях коледжу, комп’ютерних класах, з використанням сучасних комп’ютерних технологій, Internet.

  За час навчання у коледжі студенти ознайомлюються із сучасним програмним забезпеченням та обладнанням, набувають практичних навичок, проходять виробничу та переддипломну практики на підприємствах ВАТ "Київхліб", "Київенерго", бухгалтеріях ресторанів м. Києва, ідалень Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Національного університету харчових технологій. Крім фахової підготовки студенти також вивчають сучасні комп’ютерні програми та технології: 1С, ПАРУС.

  Молодший спеціаліст з даного фаху має можливість займати посади бухгалтера в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності, бухгалтера-ревізора, бухгалтера із розрахунку цін в підприємствах ресторанного господарства.

  Молодший спеціаліст повинен знати:

    -загальні положення та сфери дії Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;формування облікової політики підприємства;

    -ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку;

    -технологію облікового процесу; форму ведення бухгалтерського обліку;

    -зміст й принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності;

    -бухгалтерський облік необоротних активів, запасів, коштів і рахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань, всі прийоми бухгалтерського обліку.


  Молодший спеціаліст повинен вміти:

    -здійснювати первинне спостереження та оформлення облікової документації;

    -відображати господарські операції на рахунок бухгалтерського обліку;

    -встановлювати взаємозв’язуючі між рахунками і балансом;

    -визначати вплив господарських операцій на зміни в балансі;

    -виявляти та виправляти помилки в обліку;складати оборотні відомості, визначати фінансові результати від операційної діяльності підприємства;складати бухгалтерську фінансову звітність;

    -вирішувати будь-які завдання обліку;вести комп’ютерний облік.
   

  Н

  УВАГА! З 19.10.2020 по 01.11.2020 коледж на дистанційному навчанні!

  Н

  УВАГА! Проводиться набір на підготовчі курси. Початок занять з листопада місяця 2020 року. Довідки за тел. (050) 3571482, (044) 5298955.

  Мапа

  Template not found: snow1.tpl